privacy & cookie statement

Enlightens, gevestigd aan Daalakkersweg 14-36 5641JA Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.enlightens.nl Daalakkersweg 14-36 5641JA Eindhoven +31644075943

Mies Loogman is de Functionaris Gegevensbescherming van Enlightens zij is te bereiken via mies@enlightens.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

  Enlightens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – websiteadres
  – social media-accounts
  – bedrijfsnaam
  – functie
  – BTW-nummer
  – bankrekeningnummer
  – betaalgegevens

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enlightens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Enlightens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of persberichten
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Om goederen en diensten bij je af te leveren
  – Enlightens verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Enlightens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Enlightens) tussen zit.

 3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Enlightens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens.Personen die bij ons diensten of producten afnemen of aan ons leveren sluiten ook een overeenkomst met ons. Voor de uitvoering daarvan mogen wij persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens bewaren we tot 2 jaar nadat de dienst of het product is afgenomen of geleverd. De financiële gegevens kunnen wij maximaal 7 jaar bewaren.Van prospects, stakeholder- en lobbycontacten en geïnteresseerden verwerken we gegevens op basis van schriftelijke toestemming of gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan de afgifte van een visitekaartje of een koppeling via LinkedIn of ander netwerk. We bewaren je persoonsgegevens zolang je gezien wordt als prospect, stakeholder- of lobbycontact en/of geïnteresseerde.

  Van iedereen die een of meer nieuwsbrieven ontvangt, hebben wij een aanmelding ontvangen, via de website met activeringsmail, per mail of intekenformulier. We bewaren deze gegevens totdat je je afmeldt en nog maximaal 3 maanden daarna.

  Van iedereen die een of meer persberichten ontvangt, hebben wij een aanmelding ontvangen, per mail, intekenformulier of omdat het email-adres openbaar beschikbaar is. We bewaren deze gegevens totdat je je afmeldt en nog maximaal 3 maanden daarna.

  De wet kan een andere termijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Enlightens zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Enlightens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken onder meer met hostingpartijen voor onze website en e-mailservers, een externe accountant, Google Drive, iCloud, Moneybird en Mailchimp.

  Met partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we verwerkersovereenkomsten. Enlightens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met andere partijen, zoals de accountant, maken we goede afspraken over geheimhouding en beveiliging.

 4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  De website van Enlightens maakt gebruik van Google Analytics. Enlightens gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Enlightens gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken geen tracking cookies en weten dus niet waar vandaan je onze website bezoekt.

  Google Analytics
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Enlightens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@enlightens.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Enlightens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Enlightens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@enlightens.nl